PRZEPISY RODO

PRZEPISY RODO to ciągłe zagrożenia dla dealerów, głównie dlatego, że
przetwarzają w sposób zorganizowany i ciągły ogromne ilości danych
osobowych – przede wszystkim klientów i potencjalnych klientów. Liczba
rekordów w bazie polskiego dealera to kilkanaście, kilkadziesiąt a nawet
ponad 100 tysięcy pozycji.

Nie trzeba nikogo przekonywać jak łatwo z własnej winy, winy pracownika
lub przez zupełny przypadek naruszyć przepisy RODO. Nie trzeba też nikomu
przypominać że kary za takie naruszenia mogą być wielomilionowe. Wszyscy
dealerzy mają obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych, którego
zadaniem jest strzec ochrony danych osobowych w firmie dealerskiej.

CZY WIESZ, ŻE IOD ZATRUDNIONY NA UMOWĘ O PRACĘ
ODPOWIADA ZA SWOJE BŁĘDY TYLKO W WYSOKOŚCI
TRZYKROTNOŚCI SWOJEGO WYNAGRODZENIA?

CZY ZDARZA SIĘ, ŻE BYŁY PRACOWNIK ZABIERA
SŁUŻBOWĄ KOMÓRKĘ I KORZYSTA Z DANYCH KLIENTÓW
W NOWEJ PRACY?

CZY ZDARZA SIĘ ZGUBIĆ SPRZĘT ALBO DOKUMENTY?