PARTNERZY PROGRAMU

ZWIĄZEK DEALERÓW SAMOCHODÓW

Związek dealerów samochodów jest organizacją pracodawców zrzeszającą autoryzowanych dealerów samochodów i autoryzowane serwisy.
Związek Dealerów Samochodów powstał na zjeździe założycielskim w Warszawie 25 września 2009 roku. Związek ma status związku pracodawców i jako główne cele stawia sobie skuteczne reprezentowanie interesów polskich dealerów samochodów wobec władz państwowych, samorządowych. koncernów samochodowych oraz innych organizacji działających w branży motoryzacyjnej.


Do związku należą firmy dealerskie reprezentujące ponad 50 procent rynku sprzedaży samochodów w Polsce.


Związek Dealerów Samochodów jest twórcą i propagatorem wielu akcji społecznych mających na celu działanie na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (www.kartyratownicze.pl), czy też na rzecz nabywców pojazdów samochodowych (www.nienaniemca.pl , www.bezkrecenia.pl). Związek na bieżąco monitoruje i inicjuje zmiany prawne ważne dla polskiego rynku sprzedaży samochodów. W ostatnim czasie do sukcesów ZDS należy wejście w życie instytucji profesjonalnej rejestracji pojazdów (tzw. tablic dealerskich) oraz kar za „kręcenie” liczników w samochodach.


Na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych Związek Dealerów Samochodów jest autorem nowelizacji której celem jest ukrócenie bardzo często występujących w branży dealerskiej praktyk „szantażu na RODO”. Zmiana polega na rozszerzeniu art. 115 §12 Kodeksu karnego (definicja groźby karalnej), w którym groźbą karalną stało się straszenie przedsiębiorców, że jeżeli nie zapłacą określonej sumy pieniędzy, to o wykrytych rzekomych naruszeniach zostanie powiadomiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zmiana weszła w życie w dniu 4 maja 2019 roku wraz z tzw. ustawą wdrożeniową RODO.

COLONNADE

1 lipca 2017 r. spółka Colonnade Insurance S.A. otworzyła oddział w Polsce. Na lokalnym rynku oferuje ubezpieczenia dla firm:

  • OC
  • majątkowe
  • osobowe
  • Financial Lines
  • środowiskowe
  • transportowe

oraz dla klientów indywidualnych:

  • NNW
  • na wypadek zachorowania na raka
  • programy partnerskie
  • turystyczne

Priorytetem Colonnade jest zapewnienie doskonałej obsługi klienta oraz rozwój innowacyjnych produktów w zakresie ubezpieczeń komercyjnych i konsumenckich w Europie Środkowo-Wschodniej. Ubezpieczyciel specjalizuje się w dostosowywaniu oferty do potrzeb poszczególnych grup odbiorców. Dzięki temu eksperci Colonnade stworzyli ubezpieczenia dostosowane do wymagań rozporządzenia o ochronie danych osobowych CYBER GUARD RODO, które odpowiada potrzebom podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Colonnade Insurance S. A. posiada rating „A-” wg agencji A.M. Best, co potwierdza siłę i stabilność finansową spółki.

 

AKMA-BROKERS

Akma-Brokers obecna jest na rynku ubezpieczeń od dnia zarejestrowania w Sądzie Rejonowym w Katowicach, tj. od 18 listopada 1991 roku.

Jako broker ubezpieczeniowy działamy wyłącznie w imieniu naszego klienta, a nie na rzecz zakładu ubezpieczeń. Pozwala nam to na pełnienie roli profesjonalnego, a przede wszystkim obiektywnego doradcy w zakresie doboru ubezpieczeń spełniających oczekiwania i potrzeby klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, jednocześnie uwzględniając jego możliwości finansowe.

Nasza rola nie ogranicza się wyłącznie do zawierania umów ubezpieczenia – służymy pomocą na każdym etapie, zarówno przed zawarciem umowy dokonując oceny ryzyka i potencjalnych zagrożeń, które można przetransferować na zakład ubezpieczeń, a także podczas procesów likwidacji szkód – czyli wtedy kiedy najbardziej potrzebują Państwo pomocy doświadczonego doradcy.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo świadomie i bez obaw powierzyć ryzyko konkretnemu ubezpieczycielowi poprzez umowę ubezpieczenia, oczekując w zamian sprawiedliwej rekompensaty w przypadku ziszczenia się negatywnego zdarzenia losowego powodującego szkodę.